ПОКРИВИ

Покривът е един от най- важните сградни еллементи.  От изключителна важност е проектирането и изпълнението на покрива да бъде извършен от специалисти  за да може да бъде гарантиран по дълъг експлоатационен живот на покрива. Ние като строително-ремонтна фирма разполагаме с доказани специалисти на които може да се доверите за изграждането на изцяло нов покрив или реновирането на съществуващ.